V.P.F.: De Vlaamse Pleziervaart Federatie biedt naast deze cursussen ook ondersteuning aan clubs of individuele leden. De VPF probeert door deelname aan verschillende overlegorganen en stuurgroepen de belangen van de pleziervaarder te verdedigen. Meer informatie vind je op de website www.vpf.be

Stuurbrevet: Om het examen stuurbrevet aan te vragen moet je dit doen via een gecertificeerde vaarschool. met deze link kom je onmiddellijk op de juiste site.

ICC: Om het ICC aan te vragen moet je dit doen via een erkende vereniging. Met bovenstaande link kom je onmiddellijk op de juiste site.

VHF Marifoon: Om zich in te schrijven voor het examen dient u zich te wenden tot de website voor de inschrijvingen, 

bereikbaar via volgende link: http://registration.bipt.be

Via deze website kunt u de examendata raadplegen, kunt u zich inschrijven en vindt u eveneens de cursus VHF.

Inschrijving voor een examen is mogelijk tot twee weken voor aanvang van de examendatum en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

VAARSSCHOOL LEIE: Voor de opleiding PRAKTIJK in Oost- en West Vlaanderen werken we samen met Vaarschool Leie. Via deze link kun je hen rechtstreeks contacteren om gebruik te maken van hun vloot. Vermeld wel dat je eventueel je opleiding theorie bij de VPF gevolgd hebt. Eenmaal je voldoende uren praktijk hebt, kun je via onze site het examen en daarna je stuurbrevet aanvragen.

Vanaf 1 januari 2018 is de fusie tussen de voormalige NV De Scheepvaart en de WenZ een feit. Zij gaan verder als één waterwegbeheerder onder de naam "De Vlaamse Waterweg". Meer informatie vind je op hun website.

De FOD Mobiliteit besteedt heel wat aandacht aan de pleziervaart. Wanneer je op bovenstaande knop drukt, kom je onmiddellijk op de juiste pagina.